Ý kiến của bạn về chất lượng sách tại thư viện?


Thống kê truy cập
Truy cập trong tuần 8.851
Truy cập trong tháng 36.154
Truy cập trong năm 336.531
Tổng lượt truy cập 2.945.460
Lượt truy cập hiện tại 44

 

Tìm kiếm tin tức
Sở Văn hóa và Thể thao Thừa Thiên Huế có tân giám đốc
Ngày cập nhật 14/03/2019

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa có Quyết định bổ nhiệm lãnh đạo ở nhiều đơn vị trên địa bàn trong đó có sự thay đổi vị trí lãnh đạo ở hai đơn vị Sở Văn hóa và Thể thao và Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế.

Cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế có quyết định điều động ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đến nhận công tác tại Sở Văn hóa và Thể thao và bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao. Thời hạn giữ chức vụ kể từ ngày 15/3/2019 đến ngày 14/3/2024.

Cùng với đó, quyết định điều động ông Võ Lê Nhật, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đến nhận công tác tại Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế và bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế. Thời hạn giữ chức vụ kể từ ngày 15/3/2019 đến ngày 14/3/2024.

Sở Văn hóa và Thể thao Thừa Thiên Huế có tân giám đốc - Ảnh 1.

Ông Phan Thanh Hải (bên phải) sẽ giữ chức vụ Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thừa Thiên Huế.

Ngoài 2 đơn vị kể trên, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cũng có quyết định bổ nhiệm lãnh đạo ở 4 cơ quan khác. Điều động ông Nguyễn Văn Toàn, Trưởng phòng Kinh tế, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đến nhận công tác tại Sở Tài nguyên và Môi trường và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Bổ nhiệm ông Trương Văn Giang, Trưởng phòng Phòng Quản lý Xây dựng công trình, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Bổ nhiệm ông Phạm Nguyên Quang, Phó Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên Lâm nghiệp Nam Hòa, giữ chức vụ Chủ tịch Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên Lâm nghiệp Nam Hòa.

Bổ nhiệm ông Lương Vĩnh Thái, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên Khoáng sản Thừa Thiên Huế, giữ chức vụ Chủ tịch Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên Khoáng sản Thừa Thiên Huế.

 

Lê Chung

Theo Tổ Quốc online
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Sở Văn hóa và Thể thao Thừa Thiên Huế có tân giám đốc
Ngày cập nhật 14/03/2019

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa có Quyết định bổ nhiệm lãnh đạo ở nhiều đơn vị trên địa bàn trong đó có sự thay đổi vị trí lãnh đạo ở hai đơn vị Sở Văn hóa và Thể thao và Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế.

Cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế có quyết định điều động ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đến nhận công tác tại Sở Văn hóa và Thể thao và bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao. Thời hạn giữ chức vụ kể từ ngày 15/3/2019 đến ngày 14/3/2024.

Cùng với đó, quyết định điều động ông Võ Lê Nhật, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đến nhận công tác tại Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế và bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế. Thời hạn giữ chức vụ kể từ ngày 15/3/2019 đến ngày 14/3/2024.

Sở Văn hóa và Thể thao Thừa Thiên Huế có tân giám đốc - Ảnh 1.

Ông Phan Thanh Hải (bên phải) sẽ giữ chức vụ Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thừa Thiên Huế.

Ngoài 2 đơn vị kể trên, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cũng có quyết định bổ nhiệm lãnh đạo ở 4 cơ quan khác. Điều động ông Nguyễn Văn Toàn, Trưởng phòng Kinh tế, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đến nhận công tác tại Sở Tài nguyên và Môi trường và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Bổ nhiệm ông Trương Văn Giang, Trưởng phòng Phòng Quản lý Xây dựng công trình, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Bổ nhiệm ông Phạm Nguyên Quang, Phó Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên Lâm nghiệp Nam Hòa, giữ chức vụ Chủ tịch Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên Lâm nghiệp Nam Hòa.

Bổ nhiệm ông Lương Vĩnh Thái, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên Khoáng sản Thừa Thiên Huế, giữ chức vụ Chủ tịch Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên Khoáng sản Thừa Thiên Huế.

 

Lê Chung

Theo Tổ Quốc online
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Sở Văn hóa và Thể thao Thừa Thiên Huế có tân giám đốc
Ngày cập nhật 14/03/2019

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa có Quyết định bổ nhiệm lãnh đạo ở nhiều đơn vị trên địa bàn trong đó có sự thay đổi vị trí lãnh đạo ở hai đơn vị Sở Văn hóa và Thể thao và Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế.

Cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế có quyết định điều động ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đến nhận công tác tại Sở Văn hóa và Thể thao và bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao. Thời hạn giữ chức vụ kể từ ngày 15/3/2019 đến ngày 14/3/2024.

Cùng với đó, quyết định điều động ông Võ Lê Nhật, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đến nhận công tác tại Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế và bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế. Thời hạn giữ chức vụ kể từ ngày 15/3/2019 đến ngày 14/3/2024.

Sở Văn hóa và Thể thao Thừa Thiên Huế có tân giám đốc - Ảnh 1.

Ông Phan Thanh Hải (bên phải) sẽ giữ chức vụ Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thừa Thiên Huế.

Ngoài 2 đơn vị kể trên, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cũng có quyết định bổ nhiệm lãnh đạo ở 4 cơ quan khác. Điều động ông Nguyễn Văn Toàn, Trưởng phòng Kinh tế, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đến nhận công tác tại Sở Tài nguyên và Môi trường và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Bổ nhiệm ông Trương Văn Giang, Trưởng phòng Phòng Quản lý Xây dựng công trình, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Bổ nhiệm ông Phạm Nguyên Quang, Phó Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên Lâm nghiệp Nam Hòa, giữ chức vụ Chủ tịch Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên Lâm nghiệp Nam Hòa.

Bổ nhiệm ông Lương Vĩnh Thái, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên Khoáng sản Thừa Thiên Huế, giữ chức vụ Chủ tịch Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên Khoáng sản Thừa Thiên Huế.

 

Lê Chung

Theo Tổ Quốc online
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Sở Văn hóa và Thể thao Thừa Thiên Huế có tân giám đốc
Ngày cập nhật 14/03/2019

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa có Quyết định bổ nhiệm lãnh đạo ở nhiều đơn vị trên địa bàn trong đó có sự thay đổi vị trí lãnh đạo ở hai đơn vị Sở Văn hóa và Thể thao và Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế.

Cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế có quyết định điều động ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đến nhận công tác tại Sở Văn hóa và Thể thao và bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao. Thời hạn giữ chức vụ kể từ ngày 15/3/2019 đến ngày 14/3/2024.

Cùng với đó, quyết định điều động ông Võ Lê Nhật, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đến nhận công tác tại Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế và bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế. Thời hạn giữ chức vụ kể từ ngày 15/3/2019 đến ngày 14/3/2024.

Sở Văn hóa và Thể thao Thừa Thiên Huế có tân giám đốc - Ảnh 1.

Ông Phan Thanh Hải (bên phải) sẽ giữ chức vụ Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thừa Thiên Huế.

Ngoài 2 đơn vị kể trên, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cũng có quyết định bổ nhiệm lãnh đạo ở 4 cơ quan khác. Điều động ông Nguyễn Văn Toàn, Trưởng phòng Kinh tế, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đến nhận công tác tại Sở Tài nguyên và Môi trường và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Bổ nhiệm ông Trương Văn Giang, Trưởng phòng Phòng Quản lý Xây dựng công trình, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Bổ nhiệm ông Phạm Nguyên Quang, Phó Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên Lâm nghiệp Nam Hòa, giữ chức vụ Chủ tịch Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên Lâm nghiệp Nam Hòa.

Bổ nhiệm ông Lương Vĩnh Thái, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên Khoáng sản Thừa Thiên Huế, giữ chức vụ Chủ tịch Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên Khoáng sản Thừa Thiên Huế.

 

Lê Chung

Theo Tổ Quốc online
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Sở Văn hóa và Thể thao Thừa Thiên Huế có tân giám đốc
Ngày cập nhật 14/03/2019

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa có Quyết định bổ nhiệm lãnh đạo ở nhiều đơn vị trên địa bàn trong đó có sự thay đổi vị trí lãnh đạo ở hai đơn vị Sở Văn hóa và Thể thao và Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế.

Cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế có quyết định điều động ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đến nhận công tác tại Sở Văn hóa và Thể thao và bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao. Thời hạn giữ chức vụ kể từ ngày 15/3/2019 đến ngày 14/3/2024.

Cùng với đó, quyết định điều động ông Võ Lê Nhật, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đến nhận công tác tại Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế và bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế. Thời hạn giữ chức vụ kể từ ngày 15/3/2019 đến ngày 14/3/2024.

Sở Văn hóa và Thể thao Thừa Thiên Huế có tân giám đốc - Ảnh 1.

Ông Phan Thanh Hải (bên phải) sẽ giữ chức vụ Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thừa Thiên Huế.

Ngoài 2 đơn vị kể trên, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cũng có quyết định bổ nhiệm lãnh đạo ở 4 cơ quan khác. Điều động ông Nguyễn Văn Toàn, Trưởng phòng Kinh tế, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đến nhận công tác tại Sở Tài nguyên và Môi trường và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Bổ nhiệm ông Trương Văn Giang, Trưởng phòng Phòng Quản lý Xây dựng công trình, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Bổ nhiệm ông Phạm Nguyên Quang, Phó Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên Lâm nghiệp Nam Hòa, giữ chức vụ Chủ tịch Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên Lâm nghiệp Nam Hòa.

Bổ nhiệm ông Lương Vĩnh Thái, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên Khoáng sản Thừa Thiên Huế, giữ chức vụ Chủ tịch Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên Khoáng sản Thừa Thiên Huế.

 

Lê Chung

Theo Tổ Quốc online
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Sở Văn hóa và Thể thao Thừa Thiên Huế có tân giám đốc
Ngày cập nhật 14/03/2019

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa có Quyết định bổ nhiệm lãnh đạo ở nhiều đơn vị trên địa bàn trong đó có sự thay đổi vị trí lãnh đạo ở hai đơn vị Sở Văn hóa và Thể thao và Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế.

Cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế có quyết định điều động ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đến nhận công tác tại Sở Văn hóa và Thể thao và bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao. Thời hạn giữ chức vụ kể từ ngày 15/3/2019 đến ngày 14/3/2024.

Cùng với đó, quyết định điều động ông Võ Lê Nhật, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đến nhận công tác tại Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế và bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế. Thời hạn giữ chức vụ kể từ ngày 15/3/2019 đến ngày 14/3/2024.

Sở Văn hóa và Thể thao Thừa Thiên Huế có tân giám đốc - Ảnh 1.

Ông Phan Thanh Hải (bên phải) sẽ giữ chức vụ Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thừa Thiên Huế.

Ngoài 2 đơn vị kể trên, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cũng có quyết định bổ nhiệm lãnh đạo ở 4 cơ quan khác. Điều động ông Nguyễn Văn Toàn, Trưởng phòng Kinh tế, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đến nhận công tác tại Sở Tài nguyên và Môi trường và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Bổ nhiệm ông Trương Văn Giang, Trưởng phòng Phòng Quản lý Xây dựng công trình, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Bổ nhiệm ông Phạm Nguyên Quang, Phó Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên Lâm nghiệp Nam Hòa, giữ chức vụ Chủ tịch Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên Lâm nghiệp Nam Hòa.

Bổ nhiệm ông Lương Vĩnh Thái, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên Khoáng sản Thừa Thiên Huế, giữ chức vụ Chủ tịch Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên Khoáng sản Thừa Thiên Huế.

 

Lê Chung

Theo Tổ Quốc online
Các tin khác
Xem tin theo ngày