Ý kiến của bạn về chất lượng sách tại thư viện?


Thống kê truy cập
Truy cập trong tuần 8.818
Truy cập trong tháng 36.121
Truy cập trong năm 336.498
Tổng lượt truy cập 2.945.427
Lượt truy cập hiện tại 41

 

Tìm kiếm tin tức
Phó chủ tịch Thừa Thiên Huế chủ trì lễ tế đàn Xã Tắc lúc nửa đêm
Ngày cập nhật 15/03/2019

Trong trang phục áo dài vàng, khăn đóng, ông Nguyễn Dung chủ trì lễ tế cầu quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa. 

3h ngày 12/3 (7/2 âm lịch), UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cử hành nghi lễ tế đàn Xã Tắc ở phường Thuận Hòa, TP Huế, một trong những lễ tế xếp vào hàng Đại tự của triều Nguyễn xưa nhằm cầu quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Lễ vật tế gồm có trâu, dê, lợn và xôi.

Ông Nguyễn Dung, Phó chủ tịch tỉnh Thừa Thiên Huế chủ trì lễ tế. Ảnh: Võ Thạnh

Ông Nguyễn Dung, Phó chủ tịch tỉnh Thừa Thiên Huế. Ảnh: Võ Thạnh

Trong trang phục áo dài vàng, khăn đóng, ông Nguyễn Dung, Phó chủ tịch tỉnh phụ trách văn hóa chủ trì lễ tế. Các nghi thức tế đã được nghiên cứu và điều chỉnh theo hướng tinh gọn, gồm: Lễ Thượng hương (dâng hương), Lễ Nghinh thần (rước thần đến dự), Lễ Điện ngọc bạch (dâng ngọc trắng), Lễ Hiến tước (dâng rượu), Lễ Phú tộ (hưởng lộc), Lễ Triệt soạn (hạ cỗ), Lễ Tống thần (đưa tiễn thần), Lễ Tư chúc bạch soạn (đốt chúc văn, ngọc lụa, bài vị). 

Sau khi chính quyền tổ chức xong lễ tế, nhiều người dân sống trong Kinh thành Huế đã đến dâng hương cầu an.

Lễ vật phải có đầy đủ trâu, dê và lợn. Ảnh: Võ Thạnh

Lễ vật phải có đầy đủ trâu, dê và lợn. Ảnh: Võ Thạnh

Lễ tế Xã Tắc được Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế nghiên cứu phục dựng và tổ chức tái hiện lần đầu tiên vào năm 2008 tại đàn Xã Tắc, định kỳ hàng năm vào tháng 2 âm lịch.

Theo sử sách, đàn Xã Tắc nằm ở phường Thuận Hòa (TP Huế) được xây vào tháng 4/1806 dưới thời vua Gia Long để tế cúng thần đất (xã) và thần ngũ cốc (tắc). Lúc xây đàn, triều đình nhà Nguyễn huy động dinh trấn cả nước cống nạp đất sạch để đắp.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Võ Thạnh

Theo VNEXPRESS
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Phó chủ tịch Thừa Thiên Huế chủ trì lễ tế đàn Xã Tắc lúc nửa đêm
Ngày cập nhật 15/03/2019

Trong trang phục áo dài vàng, khăn đóng, ông Nguyễn Dung chủ trì lễ tế cầu quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa. 

3h ngày 12/3 (7/2 âm lịch), UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cử hành nghi lễ tế đàn Xã Tắc ở phường Thuận Hòa, TP Huế, một trong những lễ tế xếp vào hàng Đại tự của triều Nguyễn xưa nhằm cầu quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Lễ vật tế gồm có trâu, dê, lợn và xôi.

Ông Nguyễn Dung, Phó chủ tịch tỉnh Thừa Thiên Huế chủ trì lễ tế. Ảnh: Võ Thạnh

Ông Nguyễn Dung, Phó chủ tịch tỉnh Thừa Thiên Huế. Ảnh: Võ Thạnh

Trong trang phục áo dài vàng, khăn đóng, ông Nguyễn Dung, Phó chủ tịch tỉnh phụ trách văn hóa chủ trì lễ tế. Các nghi thức tế đã được nghiên cứu và điều chỉnh theo hướng tinh gọn, gồm: Lễ Thượng hương (dâng hương), Lễ Nghinh thần (rước thần đến dự), Lễ Điện ngọc bạch (dâng ngọc trắng), Lễ Hiến tước (dâng rượu), Lễ Phú tộ (hưởng lộc), Lễ Triệt soạn (hạ cỗ), Lễ Tống thần (đưa tiễn thần), Lễ Tư chúc bạch soạn (đốt chúc văn, ngọc lụa, bài vị). 

Sau khi chính quyền tổ chức xong lễ tế, nhiều người dân sống trong Kinh thành Huế đã đến dâng hương cầu an.

Lễ vật phải có đầy đủ trâu, dê và lợn. Ảnh: Võ Thạnh

Lễ vật phải có đầy đủ trâu, dê và lợn. Ảnh: Võ Thạnh

Lễ tế Xã Tắc được Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế nghiên cứu phục dựng và tổ chức tái hiện lần đầu tiên vào năm 2008 tại đàn Xã Tắc, định kỳ hàng năm vào tháng 2 âm lịch.

Theo sử sách, đàn Xã Tắc nằm ở phường Thuận Hòa (TP Huế) được xây vào tháng 4/1806 dưới thời vua Gia Long để tế cúng thần đất (xã) và thần ngũ cốc (tắc). Lúc xây đàn, triều đình nhà Nguyễn huy động dinh trấn cả nước cống nạp đất sạch để đắp.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Võ Thạnh

Theo VNEXPRESS
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Phó chủ tịch Thừa Thiên Huế chủ trì lễ tế đàn Xã Tắc lúc nửa đêm
Ngày cập nhật 15/03/2019

Trong trang phục áo dài vàng, khăn đóng, ông Nguyễn Dung chủ trì lễ tế cầu quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa. 

3h ngày 12/3 (7/2 âm lịch), UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cử hành nghi lễ tế đàn Xã Tắc ở phường Thuận Hòa, TP Huế, một trong những lễ tế xếp vào hàng Đại tự của triều Nguyễn xưa nhằm cầu quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Lễ vật tế gồm có trâu, dê, lợn và xôi.

Ông Nguyễn Dung, Phó chủ tịch tỉnh Thừa Thiên Huế chủ trì lễ tế. Ảnh: Võ Thạnh

Ông Nguyễn Dung, Phó chủ tịch tỉnh Thừa Thiên Huế. Ảnh: Võ Thạnh

Trong trang phục áo dài vàng, khăn đóng, ông Nguyễn Dung, Phó chủ tịch tỉnh phụ trách văn hóa chủ trì lễ tế. Các nghi thức tế đã được nghiên cứu và điều chỉnh theo hướng tinh gọn, gồm: Lễ Thượng hương (dâng hương), Lễ Nghinh thần (rước thần đến dự), Lễ Điện ngọc bạch (dâng ngọc trắng), Lễ Hiến tước (dâng rượu), Lễ Phú tộ (hưởng lộc), Lễ Triệt soạn (hạ cỗ), Lễ Tống thần (đưa tiễn thần), Lễ Tư chúc bạch soạn (đốt chúc văn, ngọc lụa, bài vị). 

Sau khi chính quyền tổ chức xong lễ tế, nhiều người dân sống trong Kinh thành Huế đã đến dâng hương cầu an.

Lễ vật phải có đầy đủ trâu, dê và lợn. Ảnh: Võ Thạnh

Lễ vật phải có đầy đủ trâu, dê và lợn. Ảnh: Võ Thạnh

Lễ tế Xã Tắc được Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế nghiên cứu phục dựng và tổ chức tái hiện lần đầu tiên vào năm 2008 tại đàn Xã Tắc, định kỳ hàng năm vào tháng 2 âm lịch.

Theo sử sách, đàn Xã Tắc nằm ở phường Thuận Hòa (TP Huế) được xây vào tháng 4/1806 dưới thời vua Gia Long để tế cúng thần đất (xã) và thần ngũ cốc (tắc). Lúc xây đàn, triều đình nhà Nguyễn huy động dinh trấn cả nước cống nạp đất sạch để đắp.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Võ Thạnh

Theo VNEXPRESS
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Phó chủ tịch Thừa Thiên Huế chủ trì lễ tế đàn Xã Tắc lúc nửa đêm
Ngày cập nhật 15/03/2019

Trong trang phục áo dài vàng, khăn đóng, ông Nguyễn Dung chủ trì lễ tế cầu quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa. 

3h ngày 12/3 (7/2 âm lịch), UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cử hành nghi lễ tế đàn Xã Tắc ở phường Thuận Hòa, TP Huế, một trong những lễ tế xếp vào hàng Đại tự của triều Nguyễn xưa nhằm cầu quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Lễ vật tế gồm có trâu, dê, lợn và xôi.

Ông Nguyễn Dung, Phó chủ tịch tỉnh Thừa Thiên Huế chủ trì lễ tế. Ảnh: Võ Thạnh

Ông Nguyễn Dung, Phó chủ tịch tỉnh Thừa Thiên Huế. Ảnh: Võ Thạnh

Trong trang phục áo dài vàng, khăn đóng, ông Nguyễn Dung, Phó chủ tịch tỉnh phụ trách văn hóa chủ trì lễ tế. Các nghi thức tế đã được nghiên cứu và điều chỉnh theo hướng tinh gọn, gồm: Lễ Thượng hương (dâng hương), Lễ Nghinh thần (rước thần đến dự), Lễ Điện ngọc bạch (dâng ngọc trắng), Lễ Hiến tước (dâng rượu), Lễ Phú tộ (hưởng lộc), Lễ Triệt soạn (hạ cỗ), Lễ Tống thần (đưa tiễn thần), Lễ Tư chúc bạch soạn (đốt chúc văn, ngọc lụa, bài vị). 

Sau khi chính quyền tổ chức xong lễ tế, nhiều người dân sống trong Kinh thành Huế đã đến dâng hương cầu an.

Lễ vật phải có đầy đủ trâu, dê và lợn. Ảnh: Võ Thạnh

Lễ vật phải có đầy đủ trâu, dê và lợn. Ảnh: Võ Thạnh

Lễ tế Xã Tắc được Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế nghiên cứu phục dựng và tổ chức tái hiện lần đầu tiên vào năm 2008 tại đàn Xã Tắc, định kỳ hàng năm vào tháng 2 âm lịch.

Theo sử sách, đàn Xã Tắc nằm ở phường Thuận Hòa (TP Huế) được xây vào tháng 4/1806 dưới thời vua Gia Long để tế cúng thần đất (xã) và thần ngũ cốc (tắc). Lúc xây đàn, triều đình nhà Nguyễn huy động dinh trấn cả nước cống nạp đất sạch để đắp.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Võ Thạnh

Theo VNEXPRESS
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Phó chủ tịch Thừa Thiên Huế chủ trì lễ tế đàn Xã Tắc lúc nửa đêm
Ngày cập nhật 15/03/2019

Trong trang phục áo dài vàng, khăn đóng, ông Nguyễn Dung chủ trì lễ tế cầu quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa. 

3h ngày 12/3 (7/2 âm lịch), UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cử hành nghi lễ tế đàn Xã Tắc ở phường Thuận Hòa, TP Huế, một trong những lễ tế xếp vào hàng Đại tự của triều Nguyễn xưa nhằm cầu quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Lễ vật tế gồm có trâu, dê, lợn và xôi.

Ông Nguyễn Dung, Phó chủ tịch tỉnh Thừa Thiên Huế chủ trì lễ tế. Ảnh: Võ Thạnh

Ông Nguyễn Dung, Phó chủ tịch tỉnh Thừa Thiên Huế. Ảnh: Võ Thạnh

Trong trang phục áo dài vàng, khăn đóng, ông Nguyễn Dung, Phó chủ tịch tỉnh phụ trách văn hóa chủ trì lễ tế. Các nghi thức tế đã được nghiên cứu và điều chỉnh theo hướng tinh gọn, gồm: Lễ Thượng hương (dâng hương), Lễ Nghinh thần (rước thần đến dự), Lễ Điện ngọc bạch (dâng ngọc trắng), Lễ Hiến tước (dâng rượu), Lễ Phú tộ (hưởng lộc), Lễ Triệt soạn (hạ cỗ), Lễ Tống thần (đưa tiễn thần), Lễ Tư chúc bạch soạn (đốt chúc văn, ngọc lụa, bài vị). 

Sau khi chính quyền tổ chức xong lễ tế, nhiều người dân sống trong Kinh thành Huế đã đến dâng hương cầu an.

Lễ vật phải có đầy đủ trâu, dê và lợn. Ảnh: Võ Thạnh

Lễ vật phải có đầy đủ trâu, dê và lợn. Ảnh: Võ Thạnh

Lễ tế Xã Tắc được Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế nghiên cứu phục dựng và tổ chức tái hiện lần đầu tiên vào năm 2008 tại đàn Xã Tắc, định kỳ hàng năm vào tháng 2 âm lịch.

Theo sử sách, đàn Xã Tắc nằm ở phường Thuận Hòa (TP Huế) được xây vào tháng 4/1806 dưới thời vua Gia Long để tế cúng thần đất (xã) và thần ngũ cốc (tắc). Lúc xây đàn, triều đình nhà Nguyễn huy động dinh trấn cả nước cống nạp đất sạch để đắp.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Võ Thạnh

Theo VNEXPRESS
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Phó chủ tịch Thừa Thiên Huế chủ trì lễ tế đàn Xã Tắc lúc nửa đêm
Ngày cập nhật 15/03/2019

Trong trang phục áo dài vàng, khăn đóng, ông Nguyễn Dung chủ trì lễ tế cầu quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa. 

3h ngày 12/3 (7/2 âm lịch), UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cử hành nghi lễ tế đàn Xã Tắc ở phường Thuận Hòa, TP Huế, một trong những lễ tế xếp vào hàng Đại tự của triều Nguyễn xưa nhằm cầu quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Lễ vật tế gồm có trâu, dê, lợn và xôi.

Ông Nguyễn Dung, Phó chủ tịch tỉnh Thừa Thiên Huế chủ trì lễ tế. Ảnh: Võ Thạnh

Ông Nguyễn Dung, Phó chủ tịch tỉnh Thừa Thiên Huế. Ảnh: Võ Thạnh

Trong trang phục áo dài vàng, khăn đóng, ông Nguyễn Dung, Phó chủ tịch tỉnh phụ trách văn hóa chủ trì lễ tế. Các nghi thức tế đã được nghiên cứu và điều chỉnh theo hướng tinh gọn, gồm: Lễ Thượng hương (dâng hương), Lễ Nghinh thần (rước thần đến dự), Lễ Điện ngọc bạch (dâng ngọc trắng), Lễ Hiến tước (dâng rượu), Lễ Phú tộ (hưởng lộc), Lễ Triệt soạn (hạ cỗ), Lễ Tống thần (đưa tiễn thần), Lễ Tư chúc bạch soạn (đốt chúc văn, ngọc lụa, bài vị). 

Sau khi chính quyền tổ chức xong lễ tế, nhiều người dân sống trong Kinh thành Huế đã đến dâng hương cầu an.

Lễ vật phải có đầy đủ trâu, dê và lợn. Ảnh: Võ Thạnh

Lễ vật phải có đầy đủ trâu, dê và lợn. Ảnh: Võ Thạnh

Lễ tế Xã Tắc được Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế nghiên cứu phục dựng và tổ chức tái hiện lần đầu tiên vào năm 2008 tại đàn Xã Tắc, định kỳ hàng năm vào tháng 2 âm lịch.

Theo sử sách, đàn Xã Tắc nằm ở phường Thuận Hòa (TP Huế) được xây vào tháng 4/1806 dưới thời vua Gia Long để tế cúng thần đất (xã) và thần ngũ cốc (tắc). Lúc xây đàn, triều đình nhà Nguyễn huy động dinh trấn cả nước cống nạp đất sạch để đắp.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Võ Thạnh

Theo VNEXPRESS
Các tin khác
Xem tin theo ngày