Trao 08 Sắc phong cho làng La ỷ và làng Quí Lộc
Ngày cập nhật 26/11/2018

Nhân kỉ niệm 13 năm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11/2005-23/11/2018), Sáng ngày 23/11 Thư viện Tổng hợp Thừa Thiên Huế đã tổ chức lễ trao tặng 08 Sắc phong cho làng La Ỷ và Làng Qúy Lộc của huyện Phú Vang và huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.

 

Đến dự Lễ trao tặng và cung nghinh Sắc phong về làng có sự hiện diện của ông Phan Tiến Dũng – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể Thao, ông Nguyễn Thiên Bình – Phó Giám đốc Sở; đại diện lãnh đạo các phòng ban, các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở; đại diện phòng Văn hóa Thông tin hai huyện Phú Vang, Phú Lộc, chính quyền địa phương hai xã Lộc Điền, Phú Thượng và rất đông các vị bô lão, con dân của Làng La Ỷ và Làng Quý Lộc.

Tại buổi Lễ, trước sự chứng kiến của Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao và các ban ngành liên quan của Tỉnh, nhà sưu tập Bùi Văn Quang (ở Thành phố Nam Định) đã trao 03 đạo Sắc phong cho làng La Ỷ, xã Phú Thượng, huyện Phú Vang. Nôi dung 03 Sắc này là Sắc phong thần cho các ngài khai cơ Hiệu Quý công chi thần, Phan Quý công chi thần và  Dương Quý công chi thần được phong tặng là Dực bảo Trung hưng Linh phù chi thần, cho phép xã La Ỷ, huyện Phú Vang, phủ Thừa Thiên phụng thờ như cũ. Các đạo sắc này có niên đại vào năm Thành Thái thứ 17. Ngày 12 tháng 6 năm Thành Thái thứ 17 (1905).

Nhà sưu tập Nguyễn Hữu Hoàng (ở Thành phố Huế) đã trao tặng 05 Sắc cho làng Quý Lộc, xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc. Các Sắc này được phong cho Bổn thổ Thành Hoàng và các vị thần trong làng có niên đại thời Đồng Khánh, Duy Tân và Khải Định. Tạm dịch:

        1.Sắc cho Bảo An Chính Trực Hưng Thiện Đôn Ngưng Thành Hoàng, trước đây đã giúp nước che chở dân nhiều năm linh ứng, đã được ban cấp cho phụng thờ. Nay (Trẫm) gánh mệnh lớn, đoái nghĩ đến tốt lành của Thần, gia tặng là Dực Bảo Trung Hưng chi Thần, vẫn đồng ý chuẩn cho ấp Quí Lộc  -  La Chử, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên phủ phụng thờ như cũ. Thần hãy trợ giúp và che chở dân ta. Kính thay.

        Đồng Khánh năm thứ 2 ngày mồng 1 tháng 7 (1887)

2.  Sắc cho Lê Đại lang chi Thần tiền khai khẫn ở ấp Quí Lộc huyện Phú Lộc phủ Thừa Thiên đã nhiều năm linh ứng nhưng chưa được phong. Nay (trẫm) nhận mệnh lớn, đoái nghĩ đến tốt lành của Thần, lệnh phong là Dực Bảo Trung Hưng Linh Ứng chi Thần. Chuẩn cho thụng thờ như cũ. Thần hãy trợ giúp và che chở dân ta. Kính thay.

          Duy Tân năm thứ 7 ngày mồng 8 tháng 10 (1913)

3. Sắc cho Tam vị Đàn Nương chi Thần được thờ ở ấp Quí Lộc huyện Phú Lộc phủ Thừa Thiên, đã giúp nước, che chở dân nhiều năm linh ứng, trước đây chưa được ban cấp sắc phong. Nay (trẫm) nhận mệnh lớn, đoái nghĩ đến tốt lành của Thần, lệnh phong là Dực Bảo Trung Hưng Linh Phù chi Thần,  chuẩn cho phụng thờ như cũ. Thần hãy giúp đỡ và che chở dân ta. Kính thay.

          Duy Tân năm thứ 5 ngày mồng 8 tháng 6 nhuận (1911)

4. Sắc cho Cao Các Quảng Độ Tôn Thần, Kỷ Mùi khoa Tiến sĩ Phi vận Tướng quân Tùng giang Văn trung Tôn Thần,  Bổn Thổ Thành Hoàng chi Thần, Đông nam Sát hải Lang Thát nhị vị Tướng quân chi Thần được thờ  ở Qúi Lộc huyện Phú Lộc phủ Thừa Thiên, đã trợ giúp nước che chở dân nhiều năm linh ứng, trước đây chưa được ban cấp Sắc phong.

          Nay (Trẫm) nhận được mệnh lớn, đoái nghi đến tốt lành của Thần, nên:

          Cao Các Quảng Độ lệnh phong là Hoằng Mô Vĩ Lược Đôn Hậu Phù Hựu Trạc Dương Trác Vĩ Dực Bảo Trung Hưng Thượng Đẳng Thần,

          Kỷ Mùi  khoa Tiên sĩ lệnh phong là Hiển Văn Chương Tiết Phương Du Tuấn Vọng Quang Ý Dực Bảo Trung Hưng Trung Đẳng Thần,

          Bổn thổ Thành Hoàng  lệnh phong là Bảo An Chính Trực Hựu Thiện Đôn Ngưng Dực Bảo Trung Hưng  chi Thần,

          Đông Nam Sát hải Lang Thát nhị Đại Tướng quân  lệnh phong là Dũng Mẫn Nghiêm Dực Hoàn Nghị Trừng Trạm  Dực Bảo Trung Hưng chi Thần,

          Đặc biệt chuẩn cho phụng thờ như cũ. Các Thần hãy giúp đỡ và che chở dân ta. Kính thay.

           Duy Tân năm thứ 5 ngày mồng 8 tháng 6 nhuận (1911)

5. Sắc cho Hoàng Sát Hải Đại Liêu Tôn Thần, Lãnh Quân Tô Hồ Đại Tướng Tôn Thần, Đô Đốc Phủ Hào Quận Công Tôn Thần, Ông Kỳ Bà Hoàng Tôn Thần được thờ ở ấp Quí Lộc huyện Phú Lộc phủ Thừa Thiên, đã giúp nước che chở dân nhiều năm linh ứng.

          Nay đúng vào lễ mừng Tứ tuần Đại khánh của Trẫm, đã ban bửu chiếu ra ân, lễ lớn nên cho lên trật. Lệnh phong cho:

          - Hoàng Sát Hải Đại Liêu, Lãnh Quân Tô Hồ Đại Tướng đều là Trác Vĩ Dực Bảo Trung Hưng Thượng Đẳng Thần,

          - Đô Đốc Phủ Hào Quận Công, Ông Kỳ Bà Hoàng  đều là Linh Phù Dực Bảo Trung Hưng Tôn Thần

          Chuẩn cho phụng thờ.

          Các Thần  hày giúp đỡ và che chở dân ta.

          Khải Định năm thứ 9 ngày 15 tháng 7.

Đây là những bảo vật có giá trị về mặt tâm linh, văn hóa đối với các Làng xã, họ tộc và có giá trị về mặt khoa học đối với các nhà nghiên cứu lịch sử, tín ngưỡng dân gian bị thất lạc từ lâu, nay được các nhà sưu tập phát tâm hiến tặng. Việc hai nhà sưu tập Bùi Văn Quang và Nguyễn Hữu Hoàng đã nhiều năm sưu tầm và lưu giữ những cổ vật này để trao tặng lại cho 2 làng là việc làm rất đáng được trân trọng như là công đức đối với làng, họ trong thời đại hiện nay. Họ đã rất hiểu ngọn nguồn giá trị VÔ GIÁ của những cổ vật này, nên đã thông qua Thư viện Tổng hợp để trao tặng lại cho chủ nhân đích thực của những sắc phong là làng La Ỷ và Quý Lộc.

Được biết, qua 10 năm hợp tác sưu tầm số hóa tài liệu Hán – Nôm trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (2009-2018), Thư viện Tổng hợp Thừa Thiên Huế đã phối hợp với Thư viện KHTH Thành phố Hồ Chí Minh sưu tầm, số hóa được trên 230 trang tài liệu; Tổ chức nhiều cuộc hội nghị, tọa đàm, hội thảo nhằm đánh giá hiện trạng và bàn các giải pháp bảo tồn phát huy giá trị nguồn tài liệu quý giá này. Đặc biệt, hai đơn vị đã tổ chức nhiều đợt tập huấn để hướng dẫn cho người dân quy trình bảo quản, lưu trũ, giữ gìn những di sản Hán – Nôm. Trong quá trình khảo sát, điền dã, sưu tầm, hai đơn vị đã phát hiện và tổ chức trao tặng lại một số Sắc phong cho các làng bị thất lạc như: Trong các dịp Festival Huế 2012, 2014 đã tổ chức trao tặng 6 sắc phong cho làng Lương Quán 2 sắc, làng Kim Long 3 sắc và làng Vân Dương 1 sắc.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Thiên Bình – Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao đã ghi nhận vả biểu dương Thư viện Tổng hợp đã có nhiều hoạt động thiết thực góp phần gìn giữ di sản Hán – Nôm trên địa bàn của Tỉnh; Cảm ơn các nhà sưu tập đã có những nghĩa cử cao đẹp – hiến tặng những bảo vật lại cho các làng, xã, các địa phương. Nhà sưu tập Nguyễn Hữu Hoàng đã bày tỏ tâm nguyện sẽ hiến tặng l;ại cho các làng xã, dòng họ, các địa phương những Sắc phong, chế phong, gia phả quý trong thời gian tới khi sưu tầm được; mong muốn các nhà sưu tập trong và ngoài tỉnh cùng chung tay để những tài liệu Hán – Nôm này được trở về với chủ nhân đích thực.

Một số hình ảnh tại buổi lễ:

(Đại diện các Làng chuẩn bị nhận Sắc phong)

 

(Ông Đỗ Hữu Hà - Giám đốc Thư viện phát biểu)

 

(Ông Phan Tiến Dũng - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao cùng trao Sắc phong của Nhà sưu tập 

Bùi Văn Quang cho làng La Ỷ)

 

(Nhà sưu tập Nguyễn Hữu Hoàng tặng 05 Sắc cho làng Quí Lộc)

 

(Đại diện làng Quí Lộc phát biểu cảm ơn)

 

(Nhà sưu tập Nguyễn Hữu Hoàng phát biểu ý kiến)

 

(Ông Nguyễn Thiên Bình - Phó Giám đốc Sở phát biểu)

 

(Lãnh đạo Sở và Thư viện tặng Giấy khen cho hai nhà sưu tập)

 

(Lễ cung nghinh Sắc phong về làng)

Như Tĩnh
Các tin khác
Xem tin theo ngày