Ý kiến của bạn về chất lượng sách tại thư viện?


Thống kê truy cập
Truy cập trong tuần 1.501
Truy cập trong tháng 27.767
Truy cập trong năm 231.247
Tổng lượt truy cập 2.840.176
Lượt truy cập hiện tại 54
Giới thiệu >> Các Phòng chức năng
Có nhiệm vụ khắc phục sự cố máy tính, bảo trì hệ thống mạng Internet và Website nội bộ; 
Có chức năng, nhiệm vụ thực hiện công tác bổ sung, phân chia vốn tài liệu tại tất cả các kho, phòng hiện có;
Có chức năng, nhiệm vụ quản lý, theo dõi, mua sắm tài sản, điện, nước, các nguồn thu dịch vụ,…; 
Có chức năng, nhiệm vụ xây dựng, biên soạn các loại thư mục truyền thống và hiện đại;
Có chức năng, nhiệm vụ tổ chức thực hiện công tác phục vụ bạn đọc tại chỗ;
Có chức năng, nhiệm vụ xây dựng, quản lý kho tài liệu luân chuyển (tài liệu phục vụ lưu động);     
Xem tin theo ngày