Ý kiến của bạn về chất lượng sách tại thư viện?


Thống kê truy cập
Truy cập trong tuần 12.109
Truy cập trong tháng 27.188
Truy cập trong năm 327.565
Tổng lượt truy cập 2.936.494
Lượt truy cập hiện tại 350
Phòng Xây dựng Phong trào Cơ sở
Ngày cập nhật 13/09/2017

Có chức năng, nhiệm vụ xây dựng, quản lý kho tài liệu luân chuyển (tài liệu phục vụ lưu động); 

 
 
Tổ chức luân chuyển, trao đổi vốn tài liệu giữa các thư viện; Hướng dẫn xây dựng mạng lưới thư viện huyện, thị xã, phường, xã, thị trấn,… tủ sách cơ sở; Theo dõi, nắm bắt các hoạt động của thư viện huyện, thị xã,… và tủ sách cơ sở; Tổ chức, phối hợp tổ chức hướng dẫn và bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ thư viện, tủ sách cơ sở trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
* Nhân viên:
- Trương Thị Thanh Nhàn - Trưởng phòng;
- Nguyễn Thị Cúc Anh - Nhân viên.
- Vũ Thị Thanh Uyên - Nhân viên
Thư Viện Huế
Xem tin theo ngày