Ý kiến của bạn về chất lượng sách tại thư viện?


Thống kê truy cập
Truy cập trong tuần 12.013
Truy cập trong tháng 27.092
Truy cập trong năm 327.469
Tổng lượt truy cập 2.936.398
Lượt truy cập hiện tại 353
Phòng Hành chính, Tổng hợp
Ngày cập nhật 13/09/2017

Có chức năng, nhiệm vụ quản lý, theo dõi, mua sắm tài sản, điện, nước, các nguồn thu dịch vụ,…; 

tham mưu, đề xuất và thực hiện chế độ, chính sách liên quan đến viên chức, người lao động, kế toán - tài chính; thực hiện việc cấp Thẻ Thư viện, công tác hậu cần và các công việc liên quan tới công tác hành chính. Tổng hợp, lập báo cáo định kỳ quý, 6 tháng, năm của cơ quan và soạn thảo công văn, báo cáo đột xuất theo yêu cầu Giám đốc đơn vị; Cập nhật, lưu trữ công văn đi và đến theo đúng quy định Nhà nước. Theo dõi chế độ phép của viên chức, người lao động.

* Nhân sự:

- Hoàng Phước - Trưởng phòng;

- Lê Phước Quý - Phó trưởng phòng;

- Lê Thanh Quang – Văn thư, Thủ quỹ;

- Lê Hà Hồng Ngọc – Kế toán Trưởng;

- Cao Thị Thu Hồng - Nhân viên cấp thẻ;

- Nguyễn Xuân Hiền – Lái xe;

- Mai Thị Nhạn – Tạp vụ;

- Nguyễn Văn Song – Tổ trưởng Tổ bảo vệ ;

- Lâm Công Sắt – Nhân viên bảo vệ.

Thư Viện Huế
Các tin khác
Xem tin theo ngày