Ý kiến của bạn về chất lượng sách tại thư viện?


Thống kê truy cập
Truy cập trong tuần
Truy cập trong tháng
Truy cập trong năm 21.268
Tổng lượt truy cập 537.431
Lượt truy cập hiện tại 38
Giới thiệu sách >> Sách theo chuyên đề
Trong lịch sử cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc ta, chiến thắng Đường 9 - Khe Sanh (Hướng Hóa - Quảng Trị) xuân hè 1968 có một ý nghĩa hết sức quan trọng. Thắng lợi này đã tạo ra một bước phát triển mới cho cách mạng miền Nam.
Chiến tranh đã đi qua, đất nước ta được hoàn toàn độc lập, nhân dân đựoc tự do xây dựng cuộc sống mới. Có đựơc hạnh phúc hôm nay, cả dân tộc Việt Nam đã phải đổi bằng biết bao mồ hôi, nước mắt, máu xương của chính mình với quyết tâm “Thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”. 
Chiến tranh là một trạng thái không bình thường của xã hội loài người, một trạng thái mà ở đó mọi bản năng sâu thẳm nhất của con người bị đánh thức dậy, bị kéo căng ra đến cực điểm. Với mục đích tìm hiểu về cuộc chiến khốc liệt, đau thương này, và hy vọng không để lâp lại những thảm cảnh trên mảnh đất Việt Nam vốn hiền hòa và thanh bình, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn Những ngày máu lửa của nhà văn, nhà báo lão thành, phóng viên chiến tranh nổi tiếng Hoàng Tuấn Nhã.
Chị Võ Thị Sáu - người thiếu nữ anh hùng của quê hương Đất Đỏ (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đã đi vào huyền thoại, trở thành dấu son truyền thống trong cuộc đấu tranh giành độc lập của dân tộc ta. Tên chị luôn được những người đồng đội, người anh, người chị và các thế hệ Việt Nam nhắc đến với tình cảm yêu thương, trân trọng.
Đối mặt với quân thù / Biên soạn : Lê Văn Thiềng, Vũ Thị Mai, Hà Xuân Nguyên, .... - Xuất bản lần thứ 2. - H. : Chính trị quốc gia - Sự thật, 2015. - 367tr. : ảnh ; 21cm.
Xuân giải phóng : Ký sự / Phan Hàm. - H. : Quân đội Nhân dân, 2015. - 600tr.: 21cm. -  130000đ. - 1540b.
Quân đội nhân dân Việt Nam : Truyền thống và hiện đại / Biên soạn và tuyển chọn : Phan Ngọc Liên, Nghiêm Đình Vỳ, Nguyễn Minh Đức, .... - H. : Khoa học xã hội, 2014. - 779tr. ; 24cm.
Anh hùng trong Chiến dịch Hồ Chí Minh / Lê Hải Triều. - H. : Quân đội Nhân dân, 2005. - 359tr. ; 19cm.
Nhớ về anh Ba "Ngọn đèn hai trăm nến" : Tuyển một số bài viết, truyện ký và thơ về Tổng Bí thư Lê Duẩn (1907 - 1986) / Vũ Dương Thuý Ngà sưu tầm và tuyển chọn. - H. : Văn học, 2017. - 210tr. : ảnh ; 21cm.
Một thời hoa lửa : Một thế hệ làm nên huyền thoại. - Tái bản lần thứ 4. - Tp. Hồ Chí Minh : Trẻ, 2016. - 357tr. : ảnh + bản đồ ; 23cm.
Các tin khác
Xem tin theo ngày