Ý kiến của bạn về chất lượng sách tại thư viện?


Thống kê truy cập
Truy cập trong tuần
Truy cập trong tháng
Truy cập trong năm
Tổng lượt truy cập 544.248
Lượt truy cập hiện tại 143
Giới thiệu sách >> Sách theo chuyên đề
Tuyến đầu đánh thắng : Viết về những trận đánh thắng quân Trung Quốc xâm lược của các lực lượng vũ trang Nhân dân ta trên tuyến đầu biên giới. - Hà Nội : Quân đội Nhân dân, 1980. - 247tr. ; 16cm.  
Cựu tù chính trị - tù binh Việt Nam: những nhân vật và sự kiện / Sưu tầm và biên soạn: Nguyễn Đức Cường, Phạm Lan Hương, Nguyễn Thị Nguyên. - H. : Văn hóa - Thông tin, 2014. - 462tr. : ảnh ; 27cm.  
Xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam về chính trị - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn / Lê Văn Dũng. - H. : Quân đội nhân dân, 2004. - 569tr. ; 21cm.  
Pháo binh Quân đội nhân dân Việt Nam trong Đại thắng mùa Xuân năm 1975. - H. : Quân đội nhân dân, 2005. - 324tr. ; 21cm.
Bác Hồ - Viên ngọc quý của mọi thời đại/ TS. Nguyễn Văn Khoan. - H. : Thanh niên, 2016. - 519tr.; 19cm.
Cách mạng Tháng Tám 1945 - Thắng lợi vĩ đại đầu tiên của cách mạng Việt Nam / GS. TS. Trịnh Nhu, TS. Trần Trọng Thơ. - Xuất bản lần thứ 2 có bổ sung và điều chỉnh. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2012. - 371tr. ; 21cm.      
Lê Duẩn - Một tư duy sáng tạo lớn, nhà lãnh đạo kiệt xuất của cách mạng Việt Nam / Biên soạn : Phạm Chí Thành, Phạm văn Linh, Hà Đăng, .... - H. : Chính trị quốc gia - Sự thật, 2017. - 998tr. : ảnh ; 24cm.
Chiến tranh Cách mạng Việt Nam 1945 - 1975 - Thắng lợi và bài học / Ban biên soạn : TS. Lê Bắng, Phạm Quang Cận, Hoàng Dũng, .... - Xuất bản lần thứ 2. - H. : Chính trị quốc gia - Sự thật, 2015. - 607tr. : ảnh chân dung + ảnh + bản đồ ; 24cm.
Trong lịch sử cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc ta, chiến thắng Đường 9 - Khe Sanh (Hướng Hóa - Quảng Trị) xuân hè 1968 có một ý nghĩa hết sức quan trọng. Thắng lợi này đã tạo ra một bước phát triển mới cho cách mạng miền Nam.
Chiến tranh đã đi qua, đất nước ta được hoàn toàn độc lập, nhân dân đựoc tự do xây dựng cuộc sống mới. Có đựơc hạnh phúc hôm nay, cả dân tộc Việt Nam đã phải đổi bằng biết bao mồ hôi, nước mắt, máu xương của chính mình với quyết tâm “Thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”. 
Các tin khác
Xem tin theo ngày