Ý kiến của bạn về chất lượng sách tại thư viện?


Thống kê truy cập
Truy cập trong tuần 12.127
Truy cập trong tháng 27.206
Truy cập trong năm 327.583
Tổng lượt truy cập 2.936.512
Lượt truy cập hiện tại 353
Giới thiệu sách >> Sách theo chuyên đề
 Cách mạng Tháng Tám – Cuộc đổi đời của dân tộc / Biên soạn: Bùi Thu Hương, Phạm Thúy Nga. - H. : Quân đội nhân dân, 2010. - 331 tr. ; 21 cm
Chuyện kể về một gia đình liệt sĩ / Hoàng Liêm. - Hà Nội : Thanh niên, 2009. - 235tr. : Có hình ảnh ; 21cm.. - (Tiếp lửa truyền thống - Mãi mãi tuổi hai mươi)
Chân dung các nhà văn liệt sĩ / Sưu tầm, tuyển chọn: Ngô Vĩnh Bình, Phùng Văn Khai. - Hà Nội : Quân đội Nhân dân, 2007. - 350tr. ; 19cm.
Những lời dạy của Bác Hồ về công tác thương binh liệt sĩ / Hồ Chí Minh. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2007. - 130tr. ; 19cm.
70 năm đền ơn đáp nghĩa 1947 - 2017. - H. : Thông tấn, 2017. - 246tr. : ảnh ; 24cm.
Hồ Chí Minh - Ngôi sao sáng mãi trên bầu trời Việt Nam / Vũ Khiêu. - H. : Chính trị quốc gia - Sự thật, 2012. - 411tr. ; 24cm.  
Thế giới còn đổi thay, nhưng tư tưởng Hồ Chí Minh sống mãi / Đại tướng Võ Nguyên Giáp. - H. : Chính trị quốc gia - Sự thật, 2015. - 262tr. ; 19cm.  
Những bài học nhỏ từ tư tưởng lớn Hồ Chí Minh / PGS. TS. Trần Quang Nhiếp biên soạn. - H. : Chính trị quốc gia - Sự thật, 2014. - 299tr. ; 24cm.  
Nẻo đường chiến tranh : Trích nhật ký / Nguyễn Quyết Chiến. - H. : Thanh niên, 2013. - 251tr. ; 19cm.  
Một số trận đánh then chốt  trong chiến tranh giải phóng (1945 - 1975). - Hà Nội : Quân đội Nhân dân, 2008. - 319tr. ; 21cm.  
Các tin khác
Xem tin theo ngày