Ý kiến của bạn về chất lượng sách tại thư viện?


Thống kê truy cập
Truy cập trong tuần 6.651
Truy cập trong tháng 28.330
Truy cập trong năm 110.773
Tổng lượt truy cập 2.719.702
Lượt truy cập hiện tại 113
Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trong sự nghiệp Hồ Chí Minh
Ngày cập nhật 25/08/2017

Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trong sự nghiệp Hồ Chí Minh / PGS. TS. Bùi Đình Phong. - H. : Lao động, 2014. - 392tr. ; 21cm.

        Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam mà lõi cốt là đọc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, góp phần vào sự nghiệp phát triển của nền văn minh thời đại vì mục tiêu hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ, tiến bộ xã hội hợp tác và phát triển.
        Ngay sau khi đến với chủ nghĩa Mác-Lênin, Hồ Chí Minh đã khẳng định giải phóng dân tộc theo con đường vô sản, tức độc lập gắn liền với chủ nghĩa xã hội; rằng chỉ có chủ nghĩa xã hội mới cứu được nhân loại khỏi áp bức, bóc lột, bất công, đói nghèo, bệnh tật. Theo chủ tịch Hồ Chí Minh, Cách mạng giải phóng dân tộc phải phát triển thành Cách mạng xã hội chủ nghĩa thì mới thắng lợi hoàn toàn, triệt để. Hồ chí minh có một tổng kết mang giá trị thời đại: “Nếu nước độc lập mà dân không hưởng hạnh phúc, tự do thì độc lập cũng chẳng có nghĩa lý gì”
        Quyển sách này giới thiệu đến độc giả gồm 33 bài viết không chỉ nêu trực tiếp chủ đề độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, mà qua từng khía cạnh cụ thể về xây dựng Đảng, tu dưỡng đạo đức, xây dựng văn hóa, rèn luyện đội ngũ cán bộ,vv… Đặc biệt, có một số bài khẳng định giá trị thời đại trong di sản Hồ Chí Minh, được thể hiện ở tư tưởng độc lập dân tộc, dân chủ, chủ nghĩa xã hội, hào bình. “Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trong sự nghiệp Hồ Chí Minh” là một đề tài lớn.
         Sách hiện có tại Thư viện Tổng hợp TT. Huế, trân trọng giới thiệu đến quý bạn đọc.
Ký hiệu phân loại: 335.4346/Đ451L
Đăng ký cá biệt: 
Kho Đọc D.041249 Sẵn sàng cho mượn
Kho Lưu động LD.023073 Đang cho mượn
Kho Lưu động LD.023074 Sẵn sàng cho mượn
Kho Mượn M.053642 Sẵn sàng cho mượn
Kho Mượn M.053643 Đang cho mượn
Kho Tra cứu TC.011680 Sẵn sàng cho mượn
 
 
Thu Hà Giới thiệu
Các tin khác
Xem tin theo ngày