Ý kiến của bạn về chất lượng sách tại thư viện?


Thống kê truy cập
Truy cập trong tuần 6.713
Truy cập trong tháng 28.392
Truy cập trong năm 110.835
Tổng lượt truy cập 2.719.764
Lượt truy cập hiện tại 109
Những cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với dân tộc, đất nước và cách mạng Việt Nam
Ngày cập nhật 25/08/2017

Những cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với dân tộc, đất nước và cách mạng Việt Nam. - H. : Văn hoá - Thông tin, 2014. - 450tr. : ảnh ; 27cm.

           Công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh với dân tộc ta, với đất nước ta, với cách mạng Việt Nam như non cao, biển rộng. Tư tưởng của Người mãi mãi soi đường cho Cách mạng Việt Nam và dẫn dắt dân tộc ta tiến đến tương lai tươi sáng. Với lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, người anh hùng dân tộc vĩ đại đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta, nhân kỷ niệm 124 năm Ngày sinh của Người, Nhà xuất bản Văn hóa - Thông tin quyết định xuất bản quyển sách: "Những cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với dân tộc, đất nước và Cách mạng Việt Nam". Cuốn sách này gồm sáu phần:
          Phần I: Tiểu sử Chủ tịch Hồ Chí Minh.
          Phần II: Tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
          Phần III: Nghiên cứu, học tập tư tưởng Hồ Chí Minh.
          Phần IV: Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
          Phần V: Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta.
          Phần VI: Những vần thơ dâng Bác.
         Đây là tài liệu tuyên truyền rất quan trọng, có giá trị thực tiễn to lớn, góp phần phát huy kết quả của cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, đẩy mạnh công cuộc đổi mới, đưa đất nước ta phát triển mạnh mẽ, bền vững, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vũng chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Sách hiện có ở Thư viện Tổng hợp TT. Huế. Trân trọng giới thiệu đến quý độc giả.
         Ký hiệu kho: DL.006655
         Ký hiệu phân loại: 335.4346/NH556C
 
Thanh Thu Biên soạn
Các tin khác
Xem tin theo ngày