Ý kiến của bạn về chất lượng sách tại thư viện?


Thống kê truy cập
Truy cập trong tuần 6.775
Truy cập trong tháng 28.454
Truy cập trong năm 110.897
Tổng lượt truy cập 2.719.826
Lượt truy cập hiện tại 116
Chính sách “Đóng cửa” và “Mở cửa” ở một số quốc gia Đông Nam Á
Ngày cập nhật 27/09/2017

      Chính sách “Đóng cửa” và “Mở cửa” ở một số quốc gia Đông Nam Á từ cuối TK XVII đến cuối TK XIX / Bs : Đặng Văn Chương chủ biên, Trần Đình Hùng, Trần Thị Quế Châu, …. – Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp, 2017. – 295tr. : ảnh + bản đồ + bảng ; 24cm.

Là sự phân tích bối cảnh quốc tế, những đặc điểm chung, đặc điểm riêng của khu vực Đông Nam Á từ cuối thế kỉ XVIII đến cuối thế kỉ XIX, từ đó cho thấy xu thế lịch sử tất yếu, hệ quả của từng chính sách "đóng cửa" và "mở cửa" đối với mỗi quốc gia.

    Lịch sử quan hệ quốc tế của các quốc gia Đông Nam Á đã được nghiên cứu trong và ngoài nước quan tâm, tìm hiểu khá nhiều, nhất là trong những thập niên gần đây. Trong đó, nghiên cứu về chính sách “đóng cửa” và “mở cửa” của các quốc gia Đông Nam Á từ cuối thế kỉ XVIII đến cuối thế kỉ XIX là một hướng đi mới nhằm tìm hiểu các khuynh hướng, các kiểu ứng xử của các chủ thể chính trị Đông Nam Á đối với các cường quốc phương Tây, đồng thời nêu lên những đặc điểm, hệ quả của những chính sách đó đối với các quốc gia này.

    Thế giới ngày nay đang chứng kiến quá trình toàn cầu hóa diễn ra ở mức độ sâu rộng chưa từng có. Con đường "mở cửa" và hội nhập để phát triển đất nước là con đường tất yếu đối với mỗi quốc gia. Vấn đề “ đóng cửa” và “mở cửa” đã xuất hiện từ lâu trong lịch sử thế giới, nhưng đặc biệt diễn ra sôi nổi từ sau các cuộc phát kiến địa lý của các nước phương Tây. Từ thế kỷ XVI đến thế kỷ XVIII, mối quan hệ giữa các quốc gia Đông Nam Á diễn ra chủ yếu trên lĩnh vực thương mại và truyền giáo. Đến nữa đầu thế kỷ XIX, khi các nước phương Tây tăng cường xâm chiếm và tranh giành thuộc địa thì vấn đề “đóng cửa” và “mở cửa” trở thành chính sách quan trọng đối với các nước Đông Nam Á. Nhưng xét cho cùng không có bất cứ quốc gia nào “đóng cửa” hay “mở cửa” hoàn toàn, đó chẳng qua chỉ là sự kết hợp giữa hai phương thức nhằm giúp các nước trong khu vực Đông Nam Á bảo vệ nền độc lập dân tộc và phát triển đất nước.

    Cuốn sách Chính sách “đóng cửa” và “mở cửa” ở một số quốc gia Đông Nam Á từ cuối thế kỉ XVIII đến cuối thế kỉ XIX sẽ giúp bạn đọc thấy được bối cảnh quốc tế và khu vực đã tác động đến chính sách trên như thế nào. Tác giả đã đi sâu phân tích từng chính sách ‘’đóng cửa’’ và mở cửa” của các nước trong khu vực như Philippines, Malayxia, Thái Lan và Việt Nam để tìm ra xu thế lịch sử tất yếu, hệ quả của từng chính sách đối với mỗi quốc gia. Từ đó rút ra bài học lịch sử quan trọng đó là: dù thực hiện chính sách “đóng cửa” hay “mở cửa” cần phải vận dụng linh hoạt chính sách "cân bằng" và "lựa chiều" trong quan hệ với các nước lớn, "mở cửa" phải dựa trên cơ sở "thấu hiểu" sức mạnh quốc gia và đối tác quốc tế, dựa trên sự lựa chọn và kiểm soát chặt chẽ. "Đóng cửa" hay "mở cửa" đều phải nhằm mục đích tối thượng là phát triển quốc gia và lợi ích dân tộc.

    Sách hiện có tại Thư viện Tổng hợp tỉnh TT-Huế. Trân trọng giới thiệu và phục vụ bạn đọc gần xa.

Thanh Huyền - P. Bổ sung - Biên mục biên soạn
Các tin khác
Xem tin theo ngày