Ý kiến của bạn về chất lượng sách tại thư viện?


Thống kê truy cập
Truy cập trong tuần 6.584
Truy cập trong tháng 33.938
Truy cập trong năm 415.978
Tổng lượt truy cập 3.024.907
Lượt truy cập hiện tại 355
Lê Duẩn - Một tư duy sáng tạo lớn, nhà lãnh đạo kiệt xuất của cách mạng Việt Nam
Ngày cập nhật 21/08/2018

Lê Duẩn - Một tư duy sáng tạo lớn, nhà lãnh đạo kiệt xuất của cách mạng Việt Nam / Biên soạn : Phạm Chí Thành, Phạm văn Linh, Hà Đăng, .... - H. : Chính trị quốc gia - Sự thật, 2017. - 998tr. : ảnh ; 24cm.

Cuốn sách gồm các bài viết mới của các đồng chí cán bộ lãnh đạo, quản lý của Đảng và Nhà nước, Mặt trận tổ quốc, lực lượng vũ trang qua các thời kỳ, các nhà khoa học, cán bộ nghiên cứu lý luận chính trị, các đồng chí từng có thời gian dài được làm việc với Tổng bí thư Lê Duẩn.
Nội dung cuốn sách tập trung làm rõ tư duy sáng tạo về lý luận và chỉ đạo thực tiễn của đồng chí Lê Duẩn trong quá trình lãnh đạo thực hiện sự nghiệp cách mạng giải phóng Miền nam, thống nhất tổ quốc cũng như xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Sách gồm có 3 phần:
Phần thứ nhất: Những cống hiến to lớn của đồng chí Lê Duẩn đối với Đảng và dân tộc. Giới thiệu các bài viết ca ngợi tài lãnh đạo kiệt xuất, tư duy lý luận chiến lược của đồng chí Lê Duẩn trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.
Phần thứ hai: Những kỷ niệm sâu sắc về Tổng Bí thư Lê Duẩn, gồm những bài viết thể hiện tình cảm chân thành, thiêng liêng mà các đồng chí, đồng nghiệp, thế hệ đi sau viết về vị Tổng Bí thư đáng kính.
Phần thứ ba: Tư tưởng, quan điểm cơ bản của đồng chí Lê Duẩn qua một số tác phẩm tiêu biểu, trong đó, lược trích một số tác phẩm tiêu biểu của đồng chí Lê Duẩn như: “Đề cương cách mạng miền Nam”, “Về chiến tranh nhân dân”, “Thư vào Nam”, “Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng”, “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, vì độc lập, tự do, vì chủ nghĩa xã hội, tiến lên giành những thắng lợi mới”,…
Sách hiện có tại Thư viện Tổng hợp Thừa Thiên Huế. Trân trọng giới thiệu đến quý độc giả.
Ký hiệu Phân loại: 959.70092/L250D
Ký hiệu kho: 
Kho Đọc: DL.007316
Kho Tra cứu: TC.012228 
 
Thanh Thu biên soạn
Các tin khác
Xem tin theo ngày