Ý kiến của bạn về chất lượng sách tại thư viện?


Thống kê truy cập
Truy cập trong tuần 3.826
Truy cập trong tháng 26.420
Truy cập trong năm 145.524
Tổng lượt truy cập 2.754.453
Lượt truy cập hiện tại 6
Cách mạng Tháng Tám 1945 - Thắng lợi vĩ đại đầu tiên của cách mạng Việt Nam
Ngày cập nhật 27/08/2018

Cách mạng Tháng Tám 1945 - Thắng lợi vĩ đại đầu tiên của cách mạng Việt Nam / GS. TS. Trịnh Nhu, TS. Trần Trọng Thơ. - Xuất bản lần thứ 2 có bổ sung và điều chỉnh. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2012. - 371tr. ; 21cm.      

     Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là một trong những trang sử vẻ vang nhất, chói lọi nhất trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Nhân dân ta đã đập tan ách thống trị tàn bạo của phát xít Nhật, lật đổ ách thống trị của thực dân Pháp, xóa bỏ chế độ phong kiến hàng ngàn năm, thành lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

          Để phản ánh và làm sáng rõ hơn một số vấn đề lịch sử trong toàn bộ tiến trình vận động Cách mạng tháng 8 thành công, cũng như sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng và sự lựa chọn của nhân dân trên con đường đi của cách mạng Việt Nam, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia xuất bản quyển sách “Cách mạng Tháng Tám 1945 - thắng lợi vĩ đại đầu tiên của cách mạng Việt Nam”.

Nội dung cuốn sách được chia làm 6 chương, trong đó tập trung trình bày sự vận dụng truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc; việc Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nắm chắc và dự đoán, đánh giá đúng tình hình thế giới và trong nước để thay đổi chiến lược, tận dụng thời cơ, phối hợp hành động để tạo nên thắng lợi vĩ đại của cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945.

Xin trân trọng giới thiệu đến quý bạn đọc. Sách hiện có tại Thư viện Tổng hợp Thừa Thiên Huế.

Ký hiệu phân loại

Ký hiệu kho đọc

Ký hiệu kho Tra cứu

959.7032/C102M

D. 036794; D. 039079.

TC.  010483.  


 

Hoài Hương phòng Đọc tổng hợp biên soạn
Các tin khác
Xem tin theo ngày