Ý kiến của bạn về chất lượng sách tại thư viện?


Thống kê truy cập
Truy cập trong tuần 1.633
Truy cập trong tháng 43.075
Truy cập trong năm 425.115
Tổng lượt truy cập 3.034.044
Lượt truy cập hiện tại 46
50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019)
Ngày cập nhật 27/08/2019

50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019) = 50 years of  implementing President Ho Chi Minh’s Testament (1969-2019) .- H.: Thông tấn, 2019.- 280tr. : ảnh ; 25cm. 

ĐTTS ghi: Thông tấn xã Việt Nam

Ngày 02/9/1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh từ trần để lại nỗi tiếc thương vô hạn cho đồng bào, chiến sĩ cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài và bạn bè quốc tế. Trước lúc đi xa, Người để lại bản Di chúc lịch sử. Năm mươi năm qua, Di chúc vẫn luôn soi sáng cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta. Trong Di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đề cập đến rất nhiều vấn đề: về Đảng, về tình đoàn kết, về lực lượng đoàn viên thanh niên, về công cuộc kháng chiến chống Mỹ, về phong trào cộng sản thế giới, về việc riêng…; và, điều không thể thiếu trong toàn bộ tư tưởng Hồ Chí Minh, đó là Người viết về nhân dân lao động, Người căn dặn: “Đảng cần phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hóa, nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân”.

 Năm mươi năm qua, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta ngày càng nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản trong Di chúc của Người, quyết tâm hoàn thành sựu nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Thực hiện Di chúc của Người, Đảng ta thường xuyên coi trọng công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, coi đây là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa sống còn đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

Nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thông tấn xã Việt Nam phối hợp với Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng và Bảo tàng Hồ Chí Minh biên soạn, xuất bản cuốn sách: “50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019)”.

Cuốn sách giới thiệu tới bạn đọc bút tích của Chủ tịch Hồ Chí Minh, một văn kiện có ý nghĩa lịch sử, có giá trị lý luận, thực tiễn sâu sắc. Nội dung cuốn sách được chia làm 3 phần:

Phần thứ nhất: Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh – một văn kiện lịch sử;

Phần thứ hai: Những thành tựu to lớn của cách mạng Việt Nam qua 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh;

Phần thứ ba: Xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Cuốn sách như một nén nhang thành kính dâng lên Người, là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên tự soi lại mình, nỗ lự phấn đấu thực hiện tâm nguyện của Người trước lúc đi xa “ Xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh” cùng với xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sach, vững mạnh. Qua đó góp phần bồi dưỡng lòng tự hào về truyền thống yêu nước, tinh thần trách nhiệm trong các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Sách hiện có tại Thư viện Tổng hợp tỉnh Thừa Thiên Huế, xin trân trọng giới thiệu cuốn sách cùng bạn đọc.

 

Phòng BS-BM
Các tin khác
Xem tin theo ngày