Ý kiến của bạn về chất lượng sách tại thư viện?


Thống kê truy cập
Truy cập trong tuần
Truy cập trong tháng
Truy cập trong năm 21.268
Tổng lượt truy cập 537.431
Lượt truy cập hiện tại 40
Giới thiệu sách
   Giới thiệu Công trình tổng hợp thư mục đề yếu của 2.171 sắc phong trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
Đối mặt với quân thù / Biên soạn : Lê Văn Thiềng, Vũ Thị Mai, Hà Xuân Nguyên, .... - Xuất bản lần thứ 2. - H. : Chính trị quốc gia - Sự thật, 2015. - 367tr. : ảnh ; 21cm.
Xuân giải phóng : Ký sự / Phan Hàm. - H. : Quân đội Nhân dân, 2015. - 600tr.: 21cm. -  130000đ. - 1540b.
Quân đội nhân dân Việt Nam : Truyền thống và hiện đại / Biên soạn và tuyển chọn : Phan Ngọc Liên, Nghiêm Đình Vỳ, Nguyễn Minh Đức, .... - H. : Khoa học xã hội, 2014. - 779tr. ; 24cm.
Anh hùng trong Chiến dịch Hồ Chí Minh / Lê Hải Triều. - H. : Quân đội Nhân dân, 2005. - 359tr. ; 19cm.
Nhớ về anh Ba "Ngọn đèn hai trăm nến" : Tuyển một số bài viết, truyện ký và thơ về Tổng Bí thư Lê Duẩn (1907 - 1986) / Vũ Dương Thuý Ngà sưu tầm và tuyển chọn. - H. : Văn học, 2017. - 210tr. : ảnh ; 21cm.
Một thời hoa lửa : Một thế hệ làm nên huyền thoại. - Tái bản lần thứ 4. - Tp. Hồ Chí Minh : Trẻ, 2016. - 357tr. : ảnh + bản đồ ; 23cm.
Tâm huyết trao đời : Tự truyện / Nguyễn Ngọc Ký. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp, Công ty Văn hóa Sáng tạo Trí Việt - First News, 2017. - 359tr. ; 21cm.   
     Sách góp nhặt nhiều tình huống thực tế trong việc giảng dạy ở Việt Nam và của chính tác giả, đồng thời giới thiệu những phương pháp giáo dục thành công trên thế giới mà người dạy có thể tham khảo và vận dụng linh hoạt.
Các tin khác
Xem tin theo ngày