Ý kiến của bạn về chất lượng sách tại thư viện?


Thống kê truy cập
Truy cập trong tuần 6.737
Truy cập trong tháng 28.416
Truy cập trong năm 110.859
Tổng lượt truy cập 2.719.788
Lượt truy cập hiện tại 112
Giới thiệu sách
Tuyến đầu đánh thắng : Viết về những trận đánh thắng quân Trung Quốc xâm lược của các lực lượng vũ trang Nhân dân ta trên tuyến đầu biên giới. - Hà Nội : Quân đội Nhân dân, 1980. - 247tr. ; 16cm.  
Những anh hùng Đặc công Hải quân Lữ đoàn 126: Sách tham khảo. - H. : Chính trị quốc gia - Sự thật, 2016. - 196tr. : ảnh chân dung ; 21cm.  
Cựu tù chính trị - tù binh Việt Nam: những nhân vật và sự kiện / Sưu tầm và biên soạn: Nguyễn Đức Cường, Phạm Lan Hương, Nguyễn Thị Nguyên. - H. : Văn hóa - Thông tin, 2014. - 462tr. : ảnh ; 27cm.  
Xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam về chính trị - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn / Lê Văn Dũng. - H. : Quân đội nhân dân, 2004. - 569tr. ; 21cm.  
Pháo binh Quân đội nhân dân Việt Nam trong Đại thắng mùa Xuân năm 1975. - H. : Quân đội nhân dân, 2005. - 324tr. ; 21cm.
Bác Hồ - Viên ngọc quý của mọi thời đại/ TS. Nguyễn Văn Khoan. - H. : Thanh niên, 2016. - 519tr.; 19cm.
Cách mạng Tháng Tám 1945 - Thắng lợi vĩ đại đầu tiên của cách mạng Việt Nam / GS. TS. Trịnh Nhu, TS. Trần Trọng Thơ. - Xuất bản lần thứ 2 có bổ sung và điều chỉnh. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2012. - 371tr. ; 21cm.      
Lê Duẩn - Một tư duy sáng tạo lớn, nhà lãnh đạo kiệt xuất của cách mạng Việt Nam / Biên soạn : Phạm Chí Thành, Phạm văn Linh, Hà Đăng, .... - H. : Chính trị quốc gia - Sự thật, 2017. - 998tr. : ảnh ; 24cm.
Chiến tranh Cách mạng Việt Nam 1945 - 1975 - Thắng lợi và bài học / Ban biên soạn : TS. Lê Bắng, Phạm Quang Cận, Hoàng Dũng, .... - Xuất bản lần thứ 2. - H. : Chính trị quốc gia - Sự thật, 2015. - 607tr. : ảnh chân dung + ảnh + bản đồ ; 24cm.
Festival Huế 2018 - Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển, Huế - 1 điểm đến 5 di sản: Thư mục toàn văn / Thư viện Tổng hợp Tỉnh Thừa Thiên Huế. Phòng Thư mục Địa chí. - Huế : Thư viện Tổng hợp, 2018. - 423tr. ; 30cm.
Các tin khác
Xem tin theo ngày