Ý kiến của bạn về chất lượng sách tại thư viện?


Thống kê truy cập
Truy cập trong tuần 1.628
Truy cập trong tháng 43.070
Truy cập trong năm 425.110
Tổng lượt truy cập 3.034.039
Lượt truy cập hiện tại 51
Cách mạng Tháng Tám – Cuộc đổi đời của dân tộc
Ngày cập nhật 16/08/2019

 Cách mạng Tháng Tám – Cuộc đổi đời của dân tộc / Biên soạn: Bùi Thu Hương, Phạm Thúy Nga. - H. : Quân đội nhân dân, 2010. - 331 tr. ; 21 cm

         Tháng Tám năm 1945, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dân ta đã tiến hành Tổng khởi nghĩa thành công, đập tan xích xiềng nô lệ ngót 80 năm của chế độ thực dân cũ và lật nhào chế độ phong kiến ngự trị hàng nghìn năm. Ngày 2 tháng 9 năm 1945 tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mở ra một kỷ nguyên mới trong lịch sử dân tộc: Kỷ nguyên độc lập, tự do, hạnh phúc và tiến lên chủ nghĩa xã hội. 
Nội dung cuốn sách gồm ba phần:
           - Phần thứ nhất: Một số văn kiện chỉ đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh tiến tới Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước (8-1945).
           - Phần thứ hai: Những trang hồi ức của một số tác giả là những cán bộ cách mạng lão thành đã trực tiếp chỉ đạo, tham gia hoặc chứng kiến cuộc Tổng khởi nghĩa diễn ra ở Thủ đô Hà Nội, Sài Gòn và các vùng miền của Tổ quốc.
           - Phần thứ ba: Một số bài viết, công trình nghiên cứu về Cách mạng Tháng Tám 1945.
         Cuốn sách sẽ giúp bạn đọc có cái nhìn tổng thể và hiểu thêm về sự lãnh đạo tài tình sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc đoán định đúng tình hình và nắm bắt thời cơ, đưa ra những quyết định chính xác về tổ chức, tập hợp sức mạnh đại đoàn kết toàn dân để giành thắng lợi quyết định bằng tinh thần tự lực, tự cường của chính nhân dân Việt Nam.
         Sách hiện có tại Thư viện Tổng hợp Thừa Thiên Huế, trân trọng giới thiệu đến bạn đọc.
         Ký hiệu kho: Kho Đọc : D.036229;  
                               Kho Mượn:  M.046178 – 19;
                               Kho Tra cứu: TC.010436;
                               Kho Lưu động: LD.021591 - 92
         Ký hiệu phân loại: 959.7032/ C102M
 
Thu Hà giới thiệu
Các tin khác
Xem tin theo ngày