Ý kiến của bạn về chất lượng sách tại thư viện?


Thống kê truy cập
Truy cập trong tuần 1.568
Truy cập trong tháng 43.010
Truy cập trong năm 425.050
Tổng lượt truy cập 3.033.979
Lượt truy cập hiện tại 49
Chiến tranh cách mạng Việt Nam 1945-1975 thắng lợi và bài học
Ngày cập nhật 19/08/2019

Chiến tranh cách mạng Việt Nam 1945-1975 thắng lợi và bài học / Biên soạn: Đại tá Hoàng Dũng chủ biên, TS. Lê Bằng, Trung tướng Phạm Quang Cận,.... - H. : Chính trị Quốc gia, 2000. - 601tr. ; 22cm.

Sau khi khôi phục độc lập, chủ quyền ở thế kỷ X, trong lịch sử 1000 năm, chưa bao giờ dân tộc ta lại phải tiến hành cuộc chiến tranh dài tới 30 năm liên tục như cuộc chiến tranh cách mạng Việt Nam 1945 - 1975 khốc liệt và vô cùng anh dũng để bảo vệ độc lập, tự do, bảo vệ lý tưởng và mục tiêu cách mạng xã hội chủ nghĩa mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta lựa chọn.
Cuốn sách  Chiến tranh cách mạng Việt Nam 1945 – 1975 thắng lợi và bài học là một trong  những công trình tổng kết cơ bản nhất từ trước tới nay về sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với chiến tranh cách mạng Việt Nam. Cuốn sách đã trình bày khái quát những sự kiện và tiến trình lịch sử chủ yếu; những nhận định, đánh giá về sự lãnh đạo của Đảng đối với chiến tranh cách mạng Việt Nam. Đó là quá trình cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân tiến lên cách mạng xã hội chủ nghĩa. Nội dung chính của cuốn sách gồm những phần sau đây:
Phần mở đầu: Dân tộc Việt Nam và kỷ nguyên mới
Phần thứ nhât: Cuộc đụng đầu lịch sử mang tính thời đại
Phần thứ hai: Những bài học chủ yếu về lãnh đạo chiến tranh cách mạng của Đảng
Phần kết luận: Thắng lợi vĩ đại của cuộc chiến tranh 30 năm với sự nghiệp dựng nước và giữ nước lâu dài của dân tộc.
Phụ lục: Sự kiện và con số
Sách hiện có tại Thư viện Tổng hợp Tỉnh. 
Kí hiệu môn loại:  959.704/CH305T
Kí hiệu kho:
Kho Đọc:  D.009592, 93     
Kho Mượn:  M.011993, 94
Tra cứu: TC.002932
 
Hoài Hương A
Các tin khác
Xem tin theo ngày